Spoločnosť vyrába elektročerpadlá na dopravu kvapalín. Čerpadlá sú rozdelené do dvoch základných skupín. Čerpadlá na dopravu chladiacich emulzií obrábacích strojov. Vyznačujú sa malou hmotnosťou, rozmermi a výbornými technickými vlastnosťami. Druhú kategóriu tvoria čerpadlá pre potravinárske účely. Slúžia na prepravu piva, limonád, vína a všetkých kvapalín v potravinárskom priemysle.
Samostatnou oblasťou sú rozličné miešače kvapalín pre potravinársky priemysel.

Čerpadlá pre dopravu chladiacich emulzií pre stroje.

Vyrábajú sa v troch verziách SA, ES a PA. Malá hmotnosť a rozmery, výborné technické parametre dokopy zahŕňajú ideálne riešenie chladenia rezných procesov strojov.